Перейти к содержимому

IPB Style© Fisana

Информация о файле

  • Издательство: Міленіум
  • Год: 2008
  • Кол-во страниц: 495
  • Загружен: 30 Jan 2013 11:41
  • Размер файла: 17.58МБ
  • Просмотров: 2404
  • Нумерация страниц в тексте: есть
  • Соответствие оригиналу: Пересканировать
  • Статус вычитки: нет
  • Язык: Украинский

Содержание (оглавление)

Розділ 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
1.1. Предмет і проблематика соціальної психології
1.2. Історія становлення і розвитку соціальної психології
1.3. Методологія та методи соціальної психології
Питання для обговорення та закріплення матеріалу
Література до розділу
Розділ 2. РЕГУЛЯТИВНІ МЕХАНІЗМИ
СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ, МОЖЛИВОСТІ її ПОЯСНЕННЯ І ПЕРЕДБАЧЕННЯ
2.1. Соціальне настановлення як регулятор соціальної поведінки
2.2. Цінності та ціннісні орієнтації
2.3. Принцип ситуаційності та його роль у поясненні і передбаченні соціальної поведінки
Питання для обговорення та закріплення матеріалу
Література до розділу
Розділ 3. ПСИХОЛОГІЯ МІЖОСОБОВИХ
СТОСУНКІВ ТА МІЖОСОБОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
3.1. Сутність і форми взаємодії та стосунків між людьми
3.2. Соціальна перцепція: взаємосприймання і взаєморозуміння
3.3. Комунікація як вияв міжособових стосунків
Питання для обговорення та закріплення матеріалу
Література до розділу
Розділ 4. ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ
4.1. Вплив як предмет соціально-психологічного інтересу
4.2. Вплив у типологічному вимірі
4.3. Суб’єктно-вчинкова природа впливу людини на людину
4.4. Соціально-психологічні механізми впливу
4.5. Системна модель механізмів впливу і критерії його ефективності
Питання для обговорення та закріплення матеріалу
Література до розділу
Розділ 5. ГРУПА 1 М1ЖГРУПОВІ ВІДНОСИНИ
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ
5.1. Феномен групи та його вивчення соціальною психологією
5.2. Психологічні парамегри вивчення групи
5.3. Динамічні процеси в групах
5.4. Міжгрупові відносини
Питання для обговорення та закріплення матеріалу
Література до розділу
Розділ 6. ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИКИХ Г РУ П
6.1. Основні різновиди і психологічні особливості великих груп
6.2. Феномен і структура колективної психіки
6.3. Масові психічні явища
Питания для обговорення та закріплення матеріалу
Література до розділу
Розділ 7. ПСИХОЛОГІЯ СЕРЕДНІХ І МАЛИХ Г Р У П
7.1. Психологічна специфіка та структура середніх і малих груп
7.2. Проблема продуктивності малої і середньої групи
7.3. Групова динаміка в малих групах
7.4. Організація як середня соціальна група
Питання для обговорення та закріплення матеріалу
Література до розділу
Розділ 8. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
ОСОБИСТОСТІ
8.1. Соціальна природа особистості та її життєвий с в іт
8.2. Психологічний простір особистості
8.3. Особистісний час і можливості життєздійснення
8.4. Самосвідомість та ідентифікація
Розділ 9. ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
9.1. Соціально-психологічне консультування
9.2. Активні соціально-психологічні методи
9.3. РК.-технології, іміджмейкінг та ефекти масових комунікацій як практичний інструментарій соціальної психології
Питания для обговорення та закріплення матеріалу
Література до розділу

  Загрузить Донченко О.А., Слюсаревський М.М., Татенко В.О. Основи соціальної психології

- - - - -


Скриншот
Орієнтуючись на розроблені в Інституті соціальної га політичної психології
АПН України концептуальні засади розуміння соціальної психології як фундаментальної психологічної дисципліни, автори посібника визначають її предмет, структуру і функції, пропонують нове бачення проблемних питань становлення цієї дисципліни у світі і в Україні. Аналізується психологічна проблематика регуляції соціальної поведінки, міжособової взаємодії, впливу, який справляють люди одне на одного. Уперше включено до курсу соціальної психології тему соціальних ситуацій, по-новому висвітлено окремі аспекти психології груп і соціальної психології особистості. Приділено увагу практичному інструментарію соціальних психологів.
Для студентів вищих навчальних закладів. Стане в пригоді також працівникам соціальної сфери, фахівцям у галузях менеджменту, політики, масової комунікації.Психологический юмор, анекдоты